top of page
photo-1592496001020-d31bd830651f_edited_

במהלך אירוע משפחתי של חבר, סבא שלו, איש יקר בן 68 נפל. לאחר מספר שניות הוא קם והתיישב על כיסא. כולנו נבהלנו, אך הוא אמר שהוא בסדר ולא קרה כלום, ובדרכו המבודחת -"נו זה מה שקורה לזקנים, הרגליים והשכל כבר לא כמו שהיו פעם, ואין שום צורך לקרוא לרופא או אמבולנס". הוא הוסיף שפשוט נתקל ולא שם לב לרגל של הכיסא. עזרנו לו לנקות את עצמו ולשבת, מישהו הביא כוס מים קרים. אמנם, הוא נראה מעט מבולבל, אך המשיך ליהנות מהאירוע.

אותו החבר שוחח עמי למחרת ובישר לי, שסבו הובהל לבית החולים ,לאחר שעבר אירוע מוחי קשה! הרופאים שאלו אם קרה איזשהו אירוע חריג והאם הסבא נראה מעט מבולבל לאחר שמעד, ענינו שכן. הרופאים המשיכו ואמרו שכנראה לקה באירוע מוחי קל באותו הערב, ולאחר מכן בבית קיבל את האירוע הקשה.

לו ידעו הסובבים אותו כיצד לזהות את סימני השבץ, סבא היקר היה יכול לעבור את .האירוע המוחי בפחות נזק ,ואולי לא להישאר עם נכות קשה

?האם יש דרך לזהות שבץ בשלבים התחלתיי   

?האם גילוי מוקדם יכול לעזור ולמנוע נזק  

!כן, בהחלט
אם אדם עבר שבץ ,ומטופל בבי"ח תוך זמן קצר לאחר המקרה, ניתן להחזיר את .המצב לקדמותו באופן מוחלט

:לכן, קחו רגע וקראו את הסימנים לשבץ מוחי

הרופאים אומרים שניתן לזהות שבץ ,ע"י בדיקת ארבעה מבחנים פשוטים

 

תדובבו את האדם לדבר ולומר משפט, פשוט, אך הגיוני.

בקשו מהאדם לחייך- סטייה פתאומית של הפה היא סימן.

בקשו מהאדם להרים את שתי הידיים ביחד.

תבקשו שיוציא לשון , אם הלשון נוטה לצד גם זה סימן.


אם אותו אדם לא מצליח, או מתקשה בביצוע המשימות הובילו אותו למיון. ספרו למטפל  על האירוע ו"הבדיקות" שביצעתם. 

!אתם, ככל הנראה תצילו את חייו

bottom of page